Blog Başlık

 • Kasım 25, 2022

  İşitme kaybı sadece duyma yeteceğimizi etkileyen bir bozukluk değildir. İşitme kaybı yaşamın genel kalitesini etkilemektedir. Dil e konuşma gelişimi, okuma becerileri, eğitimsel başarı, iş performansı, sosyal etkileşimler ve psikolojik durumu olumsuz etkileyebilir. Çocuklarda işitme probleminin etkilerine değinmeden önce işitme sisteminden kısaca bahsetmek istiyorum.

  İşitme kaybı sadece duyma yeteceğimizi etkileyen bir bozukluk değildir.
 • Kasım 25, 2022

  Bilişsel Psikoterapi ’de genel gidişat değerlendirme süreciyle başlar, amaçlar belirlenir, Psiko-eğitim seansları yürütülür ve bilişsel davranışçı tekniklerinin uygulandığı tedavi yöntemleriyle devam eder ve sonlandırma seanslarıyla tamamlanır. Tüm bunlara ek olarak gerekirse pekiştirme seansları düzenlenmektedir. Her oturum aynı kısa ruh hali değerlendirmesi, hasta değerlendirmesi, önceki oturumla bağlantı, atanan ev ödevlerinin gözden geçirilmesi (davranışsal müdahale), hedeflerin/gündemlerin tartışılması, gündem, yeni ödevlerin atanması ve sonuçların toplanmasından oluşan aynı sistemi takip eder. Oturum ve hastadan ifadeler şeklinde geri bildirim alınır. Psikoterapinin amacı deneyimsel öğrenmedir. Hasta psikoterapi sürecinde aktif rol oynarken terapiste olan bağımlılığı azalır, benlik saygısı artar ve kendi başına karar verme yeteneği gelişir (Yıldırım, 2020).

  Bilişsel Psikoterapi Tekniğinde Tedavi ve Tedavi Stratejileri
 • Kasım 25, 2022

  Bilişsel psikoterapi için, 1980'ler psikopatolojinin hem anlaşılmasında hem de yaygınlığında hızlı büyüme yıllarıydı. 1970'ler ve 1980'ler arasında Aaron T. Beck ve Albert Ellis tarafından popüler hale getirilen teorilerin etkisi 1980'lerde çığ gibi büyümüş ve psikoterapi alanında neredeyse bilişsel devrimi başlatmıştır. (Türkçapar, 2008). 1980'lerde davranışsal ve bilişsel yaklaşımların bir araya gelmesi sonucu ortaya çıkan bilişsel-davranışçı psikoterapi hareketi, psikoterapi alanındaki entegrasyonun en başarılı örneklerinden biridir

  Bilişsel psikoterapi için, 1980'ler psikopatolojinin hem anlaşılmasında hem de yaygınlığında hızlı büyüme yıllarıydı. 1970'ler ve 1980'ler arasında Aaron T. Beck ve Albert Ellis tarafından popüler hale getirilen teorilerin etkisi 1980'lerde çığ gibi büyümüş ve psikoterapi alanında neredeyse bilişsel devrimi başlatmıştır. (Türkçapar, 2008). 1980'lerde davranışsal ve bilişsel yaklaşımların bir araya gelmesi sonucu ortaya çıkan bilişsel-davranışçı psikoterapi hareketi, psikoterapi alanındaki entegrasyonun en başarılı örneklerinden biridir
 • Kasım 25, 2022

      Psikoloji Wilhelm WUNDT’ un 1879 yılında Almanya’ da ilk psikoloji laboratuvarını kurması ile birlikte deneysel bilim dalı olarak felsefeden ayrılmıştır. Bilim dalı olduktan sonra bazı filozofların düşünce yapılarının etkisinde kalmıştır. Sistem ve ekol olarak gelişen psikolojik akımları ortaya çıkarmıştır. Psikoloji ekolleri genellikle incelemek istedikleri konuyu temel öğeler açısından tek yönlü olarak incelemeye alan tek yönlü düşüncelerdir. Psikoloji ekolleri de düşünce ve akımların etkisinde kalarak, ekol veya yaklaşım adı verilen psikoloji akımları ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan psikolojik ekol ve yaklaşımlar;

  PSİKOLOJİ EKOLLERİ VE YAKLAŞIMLARI
 • Öğrenci koçluğu ve eğitim danışmanlığı belli meslek grubundaki kişiler tarafından tercih edilen eğitimlerdir. Çocuklarla iç içe olan ya da iletişim halindeki kişiler öğrenci koçluğu sertifikası alabilir. Öğrenci koçluğu eğitimi nereden almalıyım tarzında sorularınız varsa detaylı araştırma yapın.

  Üniversiteler lisans eğitimi dışında farklı sertifika programları desteği de sağlar. Almak istediğiniz sertifika programını seçip üniversite araştırmasına girebilirsiniz. Devlet üniversiteleri ve özel üniversiteler, özel eğitim merkezleri dışında sertifika alacağınız yerlerdir.
 • Kasım 12, 2022

  Öğrenci koçluğu eğitimi veren üniversiteler araştırmasına girdiyseniz içinden çıkmanız çok da kolay olmaz. Her üniversitenin programı ve verdiği eğitim farklıdır. Önemli olan en iyi öğrenci koçluğu eğitimi veren üniversiteler bulmaktır.

  öğrenci koçluğu nedir, öğrenci koçluğu eğitimi, öğrenci koçluğu eğitimi sertifikası, öğrenci koçluğu fiyatları, öğrenci danışmanı, öğrenci danışmanlığı eğitimi
 • Lisans eğitimi alanlar ya da kendilerini farklı alanda geliştirmek isteyenler sertifika programlarını denerler. Sertifika programları bazı mesleklerde lisans eğitimi kadar iş görür. Bireysel danışmanlık verilecek meslekler için bile bu durum geçerlidir. Öğrenci koçluğu sertifikası da en çok alınan sertifika programlarındadır.

  öğrenci koçluğu nedir, öğrenci koçluğu eğitimi, öğrenci koçluğu eğitimi sertifikası, öğrenci koçluğu fiyatları, öğrenci danışmanı, öğrenci danışmanlığı eğitimi
 • Öğrencilerin eğitim yaşamında zaman zaman yol göstericiye ihtiyacı vardır. Öğrenci koçu eğitim alanında faaliyet gösteren yeni mesleklerden biridir. Öğrenci koçluğu nedir diye merak etmek yerine sertifika alıp çalışmaya başlayabilirsiniz.

  öğrenci koçluğu nedir, öğrenci koçluğu eğitimi, öğrenci koçluğu eğitimi sertifikası, öğrenci koçluğu fiyatları, öğrenci danışmanı, öğrenci danışmanlığı eğitimi
 • En İyi ve En Kaliteli Öğrenci Koçluğu ve Eğitim Danışmanlığı Sertifikası Nereden Alınmalı Sorusunun Net Cevabı Burada, Hemen Bilgi Almak İçin İletişime Geçiniz.

  öğrenci koçluğu, eğitim danışmanlığı, sertifika, öğrenci koçluğu sertifikası.
 • Ekim 24, 2022

  Aile dizimi; son yıllarda çok popüler bir hale gelen terapi biçimidir. Bu terapi türünde kişinin yaşadığı psikolojik sorunların temelini geçmişteki soyunda arayıp bulmak ve çözüme kavuşturmak planlanmaktadır.İlk olarak Alman psikolog Hellinger tarafından Afrika'da şamanist bir kabilede gözlemlenmiş ve geliştirilerek günümüze kadar gelmiştir.Aile Dizimi, bir sistem olarak ele alınan ailede normalde saklı işleyen dinamikleri görünür hale getirmede kullanılan bir tekniktir.

  Aile dizimi, aile dizimi grup çalışması,aile dizimi bireysel çalışma,aile dizimi uygulayan yerler,aile dizimi fiyatları,aile dizimi uygulama ücretleri