Özel Öğrenme Güçlüğü Tanı Envanteri

Özel Öğrenme Güçlüğü Tanı Envanteri

4,97
İndirim Oranı : %31 İndirim
Fiyat : ₺3.250,00(KDV Dahil)
İndirimli : ₺2.250,00(KDV Dahil)
₺225,00 'den başlayan taksitlerle

Özel öğrenme Güçlüğü

Özel Öğrenme Güçlüğü Tanı Envanteri

 

   

  

   

 

 

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ TANI ENVANTERİ EĞİTİMİ (ÖGTE)

   

  

   

 

 

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ TANI ENVANTERİ (ÖGTE) NEDİR?

Öğrenme güçlüğü tanı envanteri (ÖGTE) uygulama yaşı: 8 yaş – 0 ay  ile 17 yaş -11 ay

Öğrenme güçlüğü tanı envanteri (ÖGTE) Test Süresi: 10-20 dakika

Öğrenme güçlüğü tanı envanteri (ÖGTE) Uygulama: Bireysel

Öğrenme Güçlüğü Tanı Envanteri (ÖGTE) olarak dilimize kazandırılan anketin orijinal ismi Learning Disabilities Diagnostic Inventory (LDDI)’dır.

Öğrenme Güçlüğü Tanı Envanteri (ÖGTE), geçerlilik ve güvenirliği test edilmiş altı adet bağımsız ölçekten oluşmaktadır. Bu ölçeklerin tanımlarında belirtilen; Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma, Matematik ve Muhakeme alanlarının her birisi ABD Eğitim Bakanlığı ve Öğrenme Güçlükleri Ulusal Birleşik Komite tarafından tanınmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri’nden, Donald D. Hammill ve Brian R. Bryant isimli akademisyenlerin öncülüğünde oluşturulmuş, Çocuklarda ve Ergenlerde İçsel İşlem Bozukluklarının Tanısında Bir Yöntem ön başlığı ile yayınlanarak, 1998 yılından itibaren kullanılmaya başlanmış bir envanterdir.

 

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ TANI ENVANTERİ (ÖGTE) EĞİTİMİNİN AMACI

              Öğrenme Güçlüğü Tanı Envanteri (ÖGTE)  eğitimin amacı katılımcılara, öğrenme güçlüğünün tanılama aşamalarını sağlıklı bir şekilde yapabilmeleri ve öğrenme güçlüğünün daha çok hangi alanda olduğunun tespit edilerek, doğru yönlendirmenin yapılmasını kolaylaştırmaktır.

                Öğrenme Güçlüğü Tanı Envanteri (ÖGTE), psikiyatrist, psikolog, psikolojik danışman, rehber öğretmen, özel eğitim uzmanı, konuşma dili patologları ve diğer mesleki uzmanların 8 ile 18 yaşları arasındaki öğrencilerde içsel işlem bozuklukları ve öğrenme güçlüklerini tanımlamalarına yardımcı olması için hazırlanmış bir derecelendirme ölçeğidir.

       Öğrenme güçlüğünün okul çağındaki çocuklarda görülme sıklığı oldukça fazla olmasına rağmen, ülkemizde tanılama dokümanlarındaki yetersizlik bu durumun üstünün örtülü olmasına sebep olmaktadır. Bu sebepten dolayı eğitimi almak önemlidir.

 

 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ TANI ENVANTERİ (ÖGTE) EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR?


Öğrenme Güçlüğü Tanı Envanteri (ÖGTE) eğitimine;


          Psikolojik Danışmanlar, Psikologlar, Rehber Öğretmenler, Psikiyatristler, Özel Eğitim Öğretmenleri,  Zihinsel Engelliler, Aile danışmanları, Üstün zekalılar öğretmenleri, Sınıf Öğretmeni, Okul Öncesi Öğretmenleri, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni ve bu bölümlerde okuyan 3. ve 4. sınıf öğrencileri

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ TANI ENVANTERİ (ÖGTE)  İÇERİK KISMI


1-Öğrenme Güçlüğü Nedir?

2-Öğrenme Güçlüğünün Çeşitleri Nelerdir?(disleksi, discalculi, disgrafi)

3- Öğrenme Güçlüğü Tanı Envanteri (ÖGTE) kullanımı

4- Öğrenme Güçlüğü Tanı Envanteri (ÖGTE)  uygulanışı

5- Öğrenme Güçlüğü Tanı Envanteri (ÖGTE)  puanlanması

6- Öğrenme Güçlüğü Tanı Envanteri (ÖGTE)  yorumlanması

7-Örnek Öğrenme Güçlüğü Tanı Envanteri (ÖGTE)  uygulanışı

8- Öğrenme güçlüğünü tanılamada diğer testler

A-)Görsel öğrenme güçlüğü testi

    1.Bölüm: alfabe, gün ve ayları yazma

    2.Bölüm: tahtaya bakarak yazma

    3.Bölüm: sözcük eşleştirme

B-)İşitsel öğrenme güçlüğü testi

1.Bölüm: duyduğu yazma

2.Bölüm: kafiyeleme

3.Bölüm: sözlü kelimelerle yazılı kelimeleri eşleştirme

4.Bölüm: ilk ve son harflerini yazma

Kelimenin ilk iki harfini yazma

Kelimenin son iki harfini yazma

5.Bölüm: dikte yazım: (yazdırma)

  C-)Yazma öğrenme güçlüğü(disgrafi) testi

D-)Matematik öğrenme güçlüğü(diskalkuli) testi

 

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ TANI ENVANTERİ (ÖGTE) EĞİTİMİNİN TANITIMI


           Amerika Birleşik Devletleri (örneklemin) de okul çağındaki çocukların % 15’inde öğrenme güçlüğü olduğu varsayılmaktadır. % 15’lik oranın % 90’lık bölümü de okuma güçlüğü olarak belirlenmiştir.


          Öğrenme güçlüğünün okul çağındaki çocuklarda görülme sıklığı oldukça fazla olmasına rağmen, ülkemizde tanılama dokümanlarındaki yetersizlik bu durumun üstünün örtülü olmasına sebep olmakta veya muhakeme(akıl yürütme) bozukluklarını mental retardasyon gibi yanlış tanılama yapılmaktadır.

 

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ TANI ENVANTERİ (ÖGTE) NEDİR?


              Öğrenme Güçlüğü Tanı Envanteri (ÖGTE)’nde her bir ölçek 15 maddeden oluşmaktadır. Bu maddeler öğrenme güçlüğü ile ilgili özellikle literatür kısmında öğrenme güçlüğünün nöropsikolojik özelliklerine odaklanan teorik yazılardan ve uygulama çalışmalarının kapsamlı bir şekilde incelenmesi sonucunda üretilmiştir. Davranışların uygunluğu alanında uzman olan ve alanında araştırma yapmış olan anket uzmanları tarafından onaylanmıştır.

Öğrenme Güçlüğü Tanı Envanteri (ÖGTE) sadece bireylerin öğrenme güçlüğünün tespit edilmesinde profesyonellere yardımcı olması için hazırlanmıştır. Bu durum bir yetenek ya da başarı ölçütü değildir (Örnek: Öğrenme Güçlüğü Tanı Envanteri (ÖGTE) öğrencilerin ne kadar iyi ya da kötü yazdıkları, okudukları, konuştukları vb. hakkında bilgi sağlamayacaktır). Bunun yerine, Öğrenme Güçlüğü Tanı Envanteri (ÖGTE) öğrencilerin sahip oldukları becerilerde(örn. okuma, yazma) bireysel olarak hangi alanlarda (örn. disgrafi) zorluk yaşadıkları hakkında bilgi sağlayacaktır.


ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ NEDİR?

                Öğrenme güçlüğü; çocuğun okuma-yazma, matematik-aritmetik beceriler, konuşma dinleme, akıl yürütme yeteneğini kazanma ve kullanabilmesinde yaşadığı zorluk olarak tanımlanır. 1975 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan ilk tanımına göre özgül öğrenme güçlüğü “yazılı ve sözlü dili anlama ve kullanmada temel olan bir veya daha fazla psikolojik sürecin etkilenmesiyle ortaya çıkan dinleme, düşünme, konuşma, okuma, yazma ve matematiksel hesaplamalar yapmadaki güçlüklerdir”

Öğrenme güçlüğü terimi ilk kez 1962 yılında Kirk tarafından konuşma, dil, okumayazma, imla, aritmetik alanların birinin ya da birden fazlasının gelişiminde gerilik, bozulma hali olarak tanımlanmıştır.

Öğrenme güçlüğü daha çok okuma-yazma becerilerinde bozukluk olarak görülür.

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ SINIFLANDIRMASI


Öğrenme güçlüğünde en sık karşılaşılan sınıflandırmaya göre, öğrenme güçlüğü; okuma güçlüğü, yazma güçlüğü ve aritmetik güçlük olarak üç grupta ele alınır.

Okuma güçlüğü (disleksi): En belirgin özelliği harfler ve kelimelerin karıştırılması ve tersten algılanmasıdır. Sözcükleri tanıyabilmelerine rağmen sesleri birleştirmekte güçlük yaşarlar. Okuma ve konuşmada zorluk yaşarlar. Okuma da yaşıtlarına göre daha geriden takip ederler. Bu yüzden sıklıkla ilkokula başladıktan sonra fark edilirler.

Yazma güçlüğü (disgrafi): Sınıftaki yaşıtlarına göre yazması yavaştır, harf, hece, noktalama, gramer yanlışları yapar. Yazı yazarken boşluk bırakmaz veya bir kelimeyi birkaç parçaya bölerek yazar. Çoğunlukla ünlü harfleri atlarlar, ünsüzleri tersine çevirirler. Düzensiz bir yazıları vardır.

Aritmetik (Matematik) güçlüğü:(diskalkuli): Dört işlemi yapmakta zorlanır, problemin çözümüne gitmekte sıkıntı çekerler. Yavaştırlar, parmakla sayarlar. Aritmetikte kullanılan bazı sembol, işaret, terimleri anlamakta güçlük çeker veya karıştırırlar. Çarpım tablosunu ezberlemekte de zorluk yaşarlar.

 

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ ÇEKEN ÇOCUKLAR


Öğrenme güçlüğü çeken çocuklar bütün bunların yanı sıra; ev ödevi yapma alışkanlığı, yön kavramları, zamana ilişkin kavramlar, sıraya dizme, sözel ifade, motor beceriler dediğimiz top oynama kaşık-çatal kullanma, makas kullanma gibi becerilerde de yaşıtlarına göre geri kalmaktadırlar.

 

ÖGRENME GÜÇLÜĞÜ İLE İLGİLİ YAPILAN ARAŞTIRMALAR

 

Öğrenme güçlüğüyle ilgili yapılan araştırmalar, disleksi üzerine yoğunlaşmaktadır. Sebebi, disleksinin diğer grup öğrenme güçlüklerine göre daha yaygın olması ve başarıyı daha çok etkilemesidir. Araştırmalar öğrenme güçlüğünün erkek çocuklarda daha sık rastlandığı görülmüştür.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Whatsapp’tan Soru Sormak için! Hemen tıkla