Üniversite OnaylıÜniversite Onaylı Yaratıcı Drama Eğitmenliği 200 Saat
Üniversite OnaylıÜniversite Onaylı Yaratıcı Drama Eğitmenliği 200 Saat

Üniversite Onaylı Yaratıcı Drama Eğitmenliği 200 Saat

0,00
İndirim Oranı : %38 İndirim
Fiyat : ₺3.950,00(KDV Dahil)
İndirimli : ₺2.450,00(KDV Dahil)
₺315,78 'den başlayan taksitlerle

Eğitimde yaratıcı drama; doğaçlama, rol oynama v.b. tiyatro ya da drama tekniklerinden yararlanılarak bir grup çalışması içinde bireylerin, bir yaşantıyı, bir olayı, bir fikri, kimi zaman bir soyut kavramı ya da bir davranışı, eski bilişsel örüntülerinin yeniden gözden geçirildiği

 

ÜNİVERSİTE ONAYLI YARATICI DRAMA EĞİTMENLİĞİ 200 SAAT

Yaratıcı drama eğitimi; bir grubu oluşturan üyelerin yaşama deneyimlerinden yola çıkarak, bir amacın, düşüncenin, doğaçlama, rol oynama (rol alma) gibi teknik- lerden yararlanarak, canlandırılmasıdır. Bu canlandırma süreçleri deneyimli bir lider/ eğitmen eşliğinde yürütülürken kendiliğindenliğe (spontaniteye), şimdi ve burada ilkesine, -mış gibi yapmaya dayalıdır ve yaratıcı drama, oyunun genel özelliklerinden doğrudan yararlanır.

 

En genel tanımıyla eğitimde yaratıcı drama; her hangi bir konuda, doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak, bir grupla ve grup üyelerinin birikimlerinden, yaşantılarından yola çıkarak canlandırmalar yapmaktır. Herhangi bir olay, olgu, soyut-somut bir durum, bir gazete haberi, bir karikatür, yazının (edebiyatın) tüm türleri, yarım bırakılmış herhangi edebi bir metin, bir yaşantı, anı, fotoğraf, bir ders konusu, yaratıcı dramada işlenecek konuyu rahatlıkla oluşturabilir.

 

Bir sözcüğü, bir kavramı, bir davranışı, bir tümceyi, bir fikri bir yaşantıyı veya bir olayı; doğaçlama, rol oynama gibi tiyatro ya da drama tekniklerinden yararlanarak, bir grup çalışması içinde oyun veya oyunlar geliştirerek, eski bilişsel örüntülerin yardımıyla yeniden yapılandırmaya yönelik etkinlikler sürecidir (San;1991).

 

Yaratıcı Drama Eğitimi okul öncesi yaşlardan başlayarak herkesin katılabilir. Yöntem ve araç olarak pek çok alanda kullanılabilmektedir. Bu alanlar arasında, eğitim bilimleri, psikolojik danışma ve rehberlik, sosyal hizmetler, sokak çocukları, işitme-görme-zihinsel-konuşma-otistik engelli çocukların eğitimlerinde, kültürler arası çalışmalarda, ev kadınlarına yönelik çalışmalarda vb. alanlarda kullanılmaktadır. Şunu söylemek mümkündür, insanın insanla etkileşimde bulunduğu her alan, yaratıcı dramanın kullanımına uygundur.

 

 

Yaratıcı Drama Eğitiminin Yararları

Drama yönteminde, bütün duyu organları kullanıldığı için çocuğun dikkat, algılama, dinleme, konuşma, bedeni de kullanarak anlatma ve yorumlama gibi iletişim becerileri gelişmektedir. Böylece sorunlarını ifade edebilmeyi ve yorumlamayı öğrenir. Drama, çocuğun utangaçlık, çekingenlik vb. olumsuz duygulardan arınmasını sağlar.

 

Yaratıcı Drama Eğitimi, oyun oynayarak yapıldığından soyut ve teorik olay ve kavramların anlaşılıp somutlaştırılmasına yardımcı olur. Bu şekilde karmaşık durumları bile çocuk kolayca anlar ve yorumlar, çatışmalarla baş etme becerisi kazanır.

 

Yaratıcı Drama Eğitimi, çocuğun hayal gücünü geliştirir ve zenginleştirir. Bilim ve teknolojideki buluşların, temeline baktığımız da hayal gücünün önemini daha fazla anlayabiliriz.

 

Yaratıcı Drama Eğitimi, çocuğun eleştirel düşünme becerisinin gelişmesine katkıda bulunur. Çocuk, olaylara ve hayata eleştirel bir gözle bakmayı, yorumlamayı öğrenir.

 

Yaratıcı Drama Eğitimi, çok önemli bir öğrenme yoludur. Drama aracılığı ile çocuk, olaylar ve durumları, bunların arasındaki bağlantıları kolayca öğrenebilir. 

 

Yaratıcı Drama Eğitimi, Yapılan etkinlikler sırasında duygular da yansıtıldığından çocuğun duygusal gelişimini olumlu yönde etkiler ve gelişmesine katkıda bulunur. Çocuğun günlük sıkıntılardan kurtulup deşarj olmasını sağlar. Çocuk drama etkinlikleri içinde kendini ve çevresini, çevresindeki insanları daha iyi tanır. Böylece çocuğun empati kurma becerisi gelişir ve çevresindeki diğer bireyleri ve olayları anlaması kolaylaşır. 

 

Yaratıcı drama eğitimi ile eğitimini renklendirip bir çok sabah egzersizleri yaparak öğrencileri ile eğitime başlamadan önce ve ders devam ederken sınıfın dikkati dağıldığında sınıfı kolaylıkla toparlayabilecek yaptıracağı egzersizlerle çok daha verimli bir öğretmen olabilecektir. Ayrıca alacağı Yaratıcı Drama Eğitimi sadece sınıf için değil evde aile ortamında da kullanabileceği onlarca teknik öğrenecek kendi ailesine de drama ile mutlu bir yaşam sürmede katkı sağlayacaktır.

 

 Yaratıcı Drama Eğitimi Sertifika Programının Önemi

 • Hayal gücünü geliştirir.
 • Bağımsız düşünebilmeyi sağlar 
 • İş birliği yapabilme özelliğini geliştirir 
 • Sosyal ve psikolojik duyarlılık yaratır 
 • Dört temel dil becerisini ( konuşma , dinleme, okuma ,yazma ) kazandırır,dilin kullanım alanlarını ve kalitesini zenginleştirir 
 • Sözel olmayan iletişimin öğrenilmesini sağlar. 
 • Yaratıcılık ve estetik gelişimini sağlar. 
 • Etik değerlerinin gelişmesine olanak sağlar. 
 • Kendine güven duyma ,karar verme becerilerinin gelişmesini sağlar. 
 • Kaslarını hareket ettirirken yeni yöntemleri bulmayı,denemeyi ve bedenini çok yönlü geliştirmeyi sağlar. 
 • Çevresindeki canlı ve cansız varlıkları tanıma ve algılamayı öğretir. 
 • Hata yapma korkusu olmaksızın yeni davranışlar geliştirmeyi sağlar. 
 • Drama sanat formlarına duyarlılık göstermeyi sağlar. Çocukta sanat eğilimlerini başlatır ve sanatı özellikle de tiyatroyu sevmesine katkıda bulunur. 
 • Duygunun sağlıklı bir şekilde boşalımından yararlanmayı sağlar
 • Duygunun denetlenmesi ,onun bastırılması anlamına gelmez.
 • Bütün insanlar zaman zaman hissettikleri öfke,korku,kaygı,kıskançlık,dargınlık gibi duygularını bu temaların ifade edildiği oyunlarda rol alarak boşaltabilir ve gerilimden kurtulabilirler. 
 • Çocuğun eleştirel düşünme yeteneğinin gelişmesine katkıda bulunur. Böylece çocukta olay, olgu ve kavramları bir mantık süzgecinden geçirme yeteneği oluşur ve kendisine sunulan her şeyi olduğu gibi kabullenmeden araştırıcı olmaya yönelir. 
 • Öncelikle öğrencinin kendini tanımasını sağlar. Kendinde bulunan özelliklerle başkalarını karşılaştırabilme yetisi sağlar. 
 • Başkaları ile benzerliklerini keşfetmesini sağlar. 
 • Kendinde geliştirmek istediği yanlarıyla ilgilenmesini ,kendini eleştirebilmesi ni sağlar. 
 • Kendini ifade etmede gerek duyduğu kaynaklara ulaşma gerekliliğini fark ettirir. 
 • Bilgiye ulaşmaya ve onu kullanmaya istekli duruma gelir. 
 • Kendini ifade etmede güven kazanır. 
 • Farklı olay ve durumlarla ilgili deneyim kazandırır. 
 • Yapılan etkinlerde ele alınan konuların içeriği bakımından çocukta ahlaki, milli ve manevi değerlerin gelişmesi sağlanabilir.
 •  

Yaratıcı Drama Liderliği Eğitiminin İçeriği

 • Tanıma ve tanışma etkinlikleri
 • İletişim ve etkileşim etkinlikleri
 • Isınma, uyum ve güven etkinlikleri
 • Duyulara yönelik çalışmalar
 • Algi eğitimi ve empati gelişim çalışmaları
 • İletişim becerilerine yönelik çalışmalar
 • Oyun ve yaratıcı drama ilişkisine yönelik çalışmalar
 • Doğaçlama  çalışmaları
 • Tiyatro ve yaratıcı drama ilişkisine yönelik çalışmalar
 • Hareket, ses ve nefes çalışmaları
 • Yaratıcı dramanın temel kavramlarına yönelik çalışmalar
 • İletişim ve etkileşime yönelik çalışmalar
 • Isınma, uyum ve güvene yönelik ayrıntılı çalışmalar
 • Dramatik kurgunun bileşenlerine yönelik çalışmalar
 • Ses ve nefes çalışmaları
 • Oyun ve yaratıcı drama ilişkisine yönelik çalışmalar
 • Müzik ve ritim çalışmaları
 • Doğaçlama  çalışmaları
 • Yaratıcı drama tekniklerine yönelik çalışmalar
 • Yaratıcı drama da öğrenme ve öğretme süreçlerine yönelik çalışmalar
 • Plastik sanatlar ve yaratıcı drama ilişkisine yönelik çalışmalar
 • Dans, devinim ve ritüellerin yaratıcı drama da kullanımına yönelik çalışmalar
 • Farklı mekanlarda yaratıcı drama çalışmaları

 

Yaratıcı Drama Sertifikası Eğitimi Yöntemleri

Yaratıcı drama uygulamalarında genellikle 4 tür uygulama aşaması vardır;

Isınma ve Rahatlama Çalışmaları: Çeşitli yöntemlerle 5 duyuyu kullanma, gözlemyetisini geliştirme, bedensel ve dokunsal çalışmaların yapılması, tanışma, etkileşim kurma, güven ve uyum sağlama gibi özellikleri katılımcıya kazandıran, grup liderinin yöneticiliğinde yapılan çalışmadır.
Oyunlar: Belirlenmiş kurallar içinde özgürce oyun oynama ve bu oyunları geliştirme çalışmalarından oluşur. Kimi zaman bilinen çocuk oyunlarından yararlanılır.
Doğaçlama: Daha az kesin olarak belirlenmiş bir süreç olup, saptanan konu yada temadan yola çıkılır veya saptanan bir hedefe doğru belli aşamalarla yol alınır. Bireysel ve grupsal yaratıcılığın en çok ön plana çıktığı çalışmalardır.
Oluşum: Bu süreç kimi zaman önceden hiç belirlenmemiş bir çıkış noktasından, kimi zamanda bir nesne, resim, fotoğraf, heykel vb. ile iletişim kurma ile başlar. Sürecin nasıl gelişeceği ve nereye varacağı önceden belirsizdir.

 

Drama Eğitmenliği Sertifikası Eğitiminin Genel Amaçları
 • Drama Eğitmenliği Sertifikası ile Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlamak
 • Eleştirel düşünme yeteneği geliştirmek
 • Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirmek
 • İletişim becerileri geliştirmek
 • Moral değerleri geliştirme • Kendini tanımak
 • Drama Eğitmenliği Sertifikası ile Problem çözme becerilerini geliştirmek
 • Dil becerilerini geliştirmek
 • Sanat anlayışı ve ruhunu kazandırmak
 • Hayal gücünü geliştirmek
 • Dinleme becerilerini geliştirmek
 • Drama Eğitmenliği Sertifikası ile Olayları değerlendirme yeteneği kazandırmak
 • İnsanların diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini geliştirmek
 • Bireylerde, grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme
 • Yaratıcı Drama Eğitimi ile Empati becerisi geliştirme olarak özetlenebilir.

 

Yaratıcı Drama Eğitimi Sertifikası ile Hedefler,
 • Drama ilkelerini, drama etkinliklerinde doğru uygulayabilme.
 • Dokunmaya yönelik oyunlarla duyularını geliştirebilme.
 • Bir temadan yola çıkarak, doğaçlamalar oluşturabilme.
 • Bir konu ya da temayı bedenini kullanarak ifade edebilme. 
 • Yaratıcılığını ortaya koyma ve geliştirmede hayal gücünün kullanabilme.
 • İmgesel anlatım gücünü geliştirebilme.
 • Grupla çalışmaya istekli oluş.
 • Drama etkinliklerine katılmaktan ve izlemekten zevk alış.

 

Yaratıcı Drama Eğitimi Sertifikası Program Sonunda
 • Yaratıcı drama kavramlarını bilmesi,
 • Yaratıcı Dramayı herhangi bir ders için yöntem olarak kullanması,
 • Yaratıcı dramayı kendi başına bir ders olarak yürütebilmesi,
 • Drama liderlik mesleğinin yeterlik alanlarını bilmesi,
 • Dramanın boyutlarını ve ögelerini bilmesi,
 • Dramayı kullanarak program geliştirebilmesi,
 • Drama, Eğitim, Sanat ve diğer alanlar ilişkisini kurması,
 • Drama alan yazınına hakim olması,
 • Çocuk oyunları kavramlarını bilmesi,
 • Çocuk oyunları uygulama konusunda beceri sahibi olması beklenmektedir.

 

 

 
 • Yaratıcı Drama Sertifikası Eğitimine Psikologlar
 • Psikolojik danışmanlar
 • Yaratıcı Drama Sertifikası Eğitimine Aile danışmanları
 • Sosyologlar
 • Yaratıcı Drama Sertifikası Eğitimine Özel eğitimciler
 • Çocuk gelişimciler
 • Yaratıcı Drama Sertifikası Eğitimine Okul öncesi öğretmenleri
 • Sınıf öğretmenleri
 • Drama Eğitimi Sertifikası Eğitimine Edebiyat öğretmenleri
 • Türkçe öğretmenleri ve diğer tüm öğretmenler
 • Drama Eğitimi Sertifikası Eğitimi Alana ilgi duyan herkes başvuruda bulunabilir

Bu programı bitirenler; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet ve özel eğitim kurumlarının okul öncesi ve ilköğretim programlarındaki drama derslerini yürütebilirler. Güzel Sanatlar Liselerindeki drama derslerini yürütebilirler.

 1. MEB’de Tüm Eğitim Kademelerinde Hayat Boyu Öğrenme Üzerinden Okullar Hayat Bulsun Projesi Kapsamında egzersiz açabilirsiniz.
 2. İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Üzerinden Egzersiz Açabilirsiniz.
 3. 5.6.7. ve 8. sınıflarda Yaratıcı Drama Seçmeli Dersine Öğretmen Olarak Katılabilirsiniz.
 4. Yaratıcı Drama Kulübü Kurabilirsiniz.
 5. Özel Kurum ve Kuruluşlarda Eğitim Verebilirsiniz.
 6. Anaokulu, Kreş, Kolej, Zeka Kulübü, Özel Okul ve Benzeri Kurumlarda Eğitici Olarak Görev Alabilir,Yaratıcı Drama Merkezi Açabilirsiniz.
 7. MEB Kurumlarında 9 Sayılı Karar ve 2010/49 Sayılı DERS DIŞI EGZERSİZ ÇALIŞMALARI kapsamında egzersiz açabilirsiniz.
 8. Özel Kurum ve Kuruluşlar da Yaratıcı Drama Lideri Eğitmeni Olarak Çalışabilirsiniz.

Yaratıcı Drama Liderliği Eğitimi İle İlgili Haberler İçin Lütfen Tıklayınız…

 

 

 

 

 

 

 

Etiketler
Üniversite, Üniversite Onaylı, Üniversite Onaylı Yaratıcı, Üniversite Onaylı Yaratıcı Drama, Üniversite Onaylı Yaratıcı Drama Eğitmenliği, Üniversite Onaylı Yaratıcı Drama Eğitmenliği 200, Üniversite Onaylı Yaratıcı Drama Eğitmenliği 200 Saat, Üniversite Onaylı Yaratıcı Drama Eğitmenliği Saat, Üniversite Onaylı Yaratıcı Drama 200, Üniversite Onaylı Yaratıcı Drama 200 Saat, Üniversite Onaylı Yaratıcı Drama Saat, Üniversite Onaylı Yaratıcı Eğitmenliği, Üniversite Onaylı Yaratıcı Eğitmenliği 200, Üniversite Onaylı Yaratıcı Eğitmenliği 200 Saat, Üniversite Onaylı Yaratıcı Eğitmenliği Saat, Üniversite Onaylı Yaratıcı 200, Üniversite Onaylı Yaratıcı 200 Saat, Üniversite Onaylı Yaratıcı Saat, Üniversite Onaylı Drama, Üniversite Onaylı Drama Eğitmenliği, Üniversite Onaylı Drama Eğitmenliği 200, Üniversite Onaylı Drama Eğitmenliği 200 Saat, Üniversite Onaylı Drama Eğitmenliği Saat, Üniversite Onaylı Drama 200, Üniversite Onaylı Drama 200 Saat, Üniversite Onaylı Drama Saat, Üniversite Onaylı Eğitmenliği, Üniversite Onaylı Eğitmenliği 200, Üniversite Onaylı Eğitmenliği 200 Saat, Üniversite Onaylı Eğitmenliği Saat, Üniversite Onaylı 200, Üniversite Onaylı 200 Saat, Üniversite Onaylı Saat, Üniversite Yaratıcı, Üniversite Yaratıcı Drama, Üniversite Yaratıcı Drama Eğitmenliği, Üniversite Yaratıcı Drama Eğitmenliği 200, Üniversite Yaratıcı Drama Eğitmenliği 200 Saat, Üniversite Yaratıcı Drama Eğitmenliği Saat, Üniversite Yaratıcı Drama 200, Üniversite Yaratıcı Drama 200 Saat, Üniversite Yaratıcı Drama Saat, Üniversite Yaratıcı Eğitmenliği, Üniversite Yaratıcı Eğitmenliği 200, Üniversite Yaratıcı Eğitmenliği 200 Saat, Üniversite Yaratıcı Eğitmenliği Saat, Üniversite Yaratıcı 200, Üniversite Yaratıcı 200 Saat, Üniversite Yaratıcı Saat, Üniversite Drama,