MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)

MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)

0,00
İndirim Oranı : %70 İndirim
Fiyat : ₺380,16(KDV Dahil)
İndirimli : ₺114,00(KDV Dahil)
₺14,69 'den başlayan taksitlerle

MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)

MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)

 

MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri) Testin Tanıtımı: Bireyin kişisel ve toplumsal uyumunu objektif olarak değerlendirmeyi amaçlayan bir testtir. “Doğru”, “yanlış” ve “bilmiyorum” şeklinde cevaplandırılan 550 madde (kitap formunda 16 soru tekrarlanmaktadır ve böylece 566 maddedir)

 

MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri) Testinin Türü: Kişilik testidir.

 

MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri) Testinin uygulanacak Yaş Grubu: 16 yaş ve üzerindeki bireylere uygulanabilir.

 

MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri) Testi Uygulanacak Kişi Sayısı: Bireysel bir test olup, bir oturumda bir kişiye uygulanabilir.

 

MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri) Testi Uygulama Şekli: Bir soru kitapçığı ve cevap formu bireye verilerek, kitapçıkta yer alan yönergeye uyması istenir. Bireyin soru kitapçığında yer alan maddeleri kendisine göre “doğru”, “yanlış” ya da “bilmiyorum” şeklinde yanıtlaması ve cevap formuna kodlaması gerekmektedir.

 

MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri) Testi Uygulayıcıların Niteliği ve Eğitimi: Bu testi uygulayabilecek kişilerin üniversitelerin psikoloji ya da psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü mezunları olması gerekmektedir.

 

MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri) Testinin materyalini almak için iletişime geçiniz.

 

 

MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri) Testi eğitimine isterseniz online ortamda katılabilir.

 

Profesyonel MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri) Testi eğitiminin profesyonel video eğitimine katılabilirsiniz.

 

MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri) Testi Eğitim materyalini almak ve MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri) Testi eğitimi hakkında ayrıntılı bilgi almak için;

 

0322 458 0458     -    0507 204 61 82

0322 234 9 234    -    0507 204 61 83

  

 

 

 

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
NE ALINACAK KADROLU PERSONEL (PSİKOLOG) İLANI(2017 – 8. DÖNEM)

1. GENEL HUSUSLAR

a) Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında değişik illerde görevlendirilmek üzere merkez ve taşra teşkilatına Kadrolu statüde personel (Psikolog) alımı yapılacaktır. Sınav Komisyonunca yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucuna göre alım yapılacak personel kontenjanı ve nitelikleri EK-1 de belirtilmiştir.

b) Adaylara atama onayları hariç yapılacak tüm tebligatlar ve duyurular, www.egm.gov.trinternet adresinden yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecektir.

c) Tüm aşamalarda başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptaledilecektir.

çİşlemler başvurulan İlin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğü tarafındanPersonel Bilgi Sistemine kayıt edilecek olup, adaya “Başvuru Formu” çıktısı imzalatılarak bir örneği verilecektir. Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar imzaladıkları bu “Başvuru Formu” nu sınava getirmek zorundadır. Adaylar Başvuru Formunda aksaklık görmesi halinde görevli personele düzelttirilip, yeniden imzalayacaklardır. (Başvuru formundaki bilgiler yapılacak işlemlere esas alınacak olup, beyan edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi sorumluolacaktır.)

d) Merkezi sınav puanı olarak yalnızca 2016-2017 yıllarında yapılan KPSS-P3 puanı esas alınacaktır.

e) Sınav komisyonu, değerlendirme neticesinde herhangi bir adayı başarılı bulmaması halinde adayların tamamını eleme tasarrufuna sahiptir.

f) Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olup atanmaya hak kazanan adayların atamalarının yapıldığı birimde “Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği”ne göre en az 3 yıl çalışmaları gerekmekte olup, başvuruda bulunacak adayların bu hususu göz önünde bulundurarak tercihlerini yapmaları gerekmektedir.

2. ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Başvuruda bulunacak adayların Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde belirlenen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’ inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b. Atanmak istediği unvanla ilgili olarak EK-1’de belirtilen öğrenim şartı ve diğer nitelikleri taşımak,

 

1

c. Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlArını taşımak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

d. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

e. Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak.3) BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

Adaylar yapılacak olan sözlü ve/veya uygulamalı sınava katılmak amacıyla;

  1. a)  Kimlik belgesi,

  2. b)  Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

c) İstenilen eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi ya da noter

tasdikli sureti (diploma/mezuniyet belgesinin aslının ibraz edilmesi durumunda, fotokopisionaylandıktan sonra iade edilecektir. Diploma ve mezuniyet belgesi haricindeki belgeler kabul edilmeyecektir.)

d) KPSS Sonuç belgesinin internet çıktısı örneği ile birlikte bulundukları illerin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne bizzat başvuracaklardır.

Başvurular 04/12/2017 – 08/12/2017 tarihleri arasında yapılacaktır.
4) SÖZLÜ VE/VEYA UYGULAMALI SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE

KONULARI

2016-2017 yıllarında KPSS (P3) puanına göre yapılacak olan sıralamada en yüksek puandan başlamak üzere alınacak personel sayısının 5 (beş) katı kadar aday sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacaktır.

Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazananlarınsınav yerleri ve sınav tarihleriwww.egm.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, adaylar T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerini sisteme girerek başvuru sonucuna ulaşabilecektir.

Başvuruda bulunan adaylardan, belirtilen şartları taşıyanlar, sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacaktır.

Sözlü ve/veya uygulamalı sınav adayların;

a) Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü,
c) Genel yetenek ve genel kültürü,
ç) Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
d) Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek

gerçekleştirilecektir.

5) TERCİHLER

Aşağıda belirtilen sertifika başvuru aşamasında şart olarak aranmayacak olupsözlü ve/veya uygulamalı sınav öncesinde ibraz edilmesi halinde değerlendirmeye alınacaktır.

a) MMPI (Minneseto Çok Yönlü Kişilik

 

Envanteri) Sertifikası.

 

2

6) KESİN BAŞARI LİSTESİ

 

a) Kesin başarı listesi, sözlü ve/veya uygulamalı sınavdan sonra belirlenecek olup, adaylarınmerkezi sınav (2016-2017 yılı KPSS-P3) ile sözlü ve/veya uygulamalı sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralanacaktır.

b) Puanları eşit olan adaylardan, merkezi sınavda aldığı puan yüksek olan, bunun da eşitliği halinde yaşı büyük olan aday üst sırada yer alacaktır.

c) Hesaplanan sıralamaya göre atanmaya hak kazanan adaylar belirlenecektir. Ayrıca asıl aday sayısı kadar yedek aday da belirlenebilir.

7) SONUÇLARA İTİRAZ

Adaylar, sonuçlara ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ile başvurmak suretiyle itiraz edebilirler. Bu itirazlar sınavı yapan birim tarafından en fazla on gün içinde sadece maddi hata bakımından incelenir ve sonuç adaya yazılı olarak bildirilecektir.

8) SINAVI KAZANANLARIN ATANMASI

a) Sınavı kazananların yerleştirilmeleri, kesin başarı listesindeki sıraya göre yapılacaktır.

b) Yerleştirilmeleri yapılan adaylardan istenilen sağlık kurulu raporu ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarının olumlu neticelenmesini müteakip yerleştirildikleri yerlere atamaları yapılacaktır.

c) Atama şartlarını taşımayanlar ile atama şartlarını taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin atamaları iptal edilecektir.

d) Ataması yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi içerisinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

İLAN OLUNUR.

 

3

EK-1

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE KADROLU OLARAK ALINACAK PSİKOLOG PLANLAMASI

Alım Türü

page4image2010208544

Unvanı

page4image2010281232

Sınıfı

page4image2010211184

Alınacak İl

page4image2010230896 page4image2010230000

BirimSayı

page4image2010243104
page4image2010261344

Top.Sayı

ADAYLARDA ARANILACAK NİTELİK/ŞARTLAR

Cinsiyet

page4image2010232544

KPSS PuanTürü

Öğrenim Durumu

ÖZEL ŞARTLAR

page4image2010247136 page4image2010247472

Yılı ve Taban Puanı

page4image2010256624
page4image2010262976 page4image2010263520

657 sayılıDMK 4-A md.

page4image2010248384 page4image2010248800 page4image2010249408
page4image2010259488 page4image2010259760 page4image2010258688 page4image2010258960

Psikolog (Kadrolu)

page4image2010207664 page4image2010207936 page4image2010222608 page4image2010222880 page4image2010223888 page4image2010224160

Sağlık Hizmetleri Sınıfı

page4image2010194464

ARTVİN

page4image2010238960
page4image2010384800

1

page4image2010198288

6

page4image2010389168 page4image2010389440 page4image2010385952 page4image2010386160

E/K

page4image2010391360 page4image2010391632 page4image2010392512 page4image2010392784 page4image2010393792 page4image2010394064
page4image2010397776 page4image2010396528

KPSS-2016-2017 P3-70

page4image2010400384 page4image2010400928 page4image2010401536

Psikoloji Lisans Bölümümezunu olmak.

page4image2010409280 page4image2010409488 page4image2010408432 page4image2010410048

Yok

page4image2010411760 page4image2010412032 page4image2010412848 page4image2010413120 page4image2010414064 page4image2010414336

BARTIN

1

page4image2010421856

SİİRT

page4image2010423424
page4image2010425040

1

page4image2010427104

MARDİN

1

page4image2010435072

ÇANKIRI

page4image2010434560
page4image2010437664

1

page4image2010436112

KİLİS

1

4

Benzer Ürünler
Etiketler
MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri) Eğitimi, MMPI, MMPI Minnesota, MMPI Minnesota Çok, MMPI Minnesota Çok Yönlü, MMPI Minnesota Çok Yönlü Kişilik, MMPI Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri, MMPI Minnesota Çok Yönlü Envanteri, MMPI Minnesota Çok Kişilik, MMPI Minnesota Çok Kişilik Envanteri, MMPI Minnesota Çok Envanteri, MMPI Minnesota Yönlü, MMPI Minnesota Yönlü Kişilik, MMPI Minnesota Yönlü Kişilik Envanteri, MMPI Minnesota Yönlü Envanteri, MMPI Minnesota Kişilik, MMPI Minnesota Kişilik Envanteri, MMPI Minnesota Envanteri, MMPI Çok, MMPI Çok Yönlü, MMPI Çok Yönlü Kişilik, MMPI Çok Yönlü Kişilik Envanteri, MMPI Çok Yönlü Envanteri, MMPI Çok Kişilik, MMPI Çok Kişilik Envanteri, MMPI Çok Envanteri, MMPI Yönlü, MMPI Yönlü Kişilik, MMPI Yönlü Kişilik Envanteri, MMPI Yönlü Envanteri, MMPI Kişilik, MMPI Kişilik Envanteri, MMPI Envanteri, Minnesota, Minnesota Çok, Minnesota Çok Yönlü, Minnesota Çok Yönlü Kişilik, Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri, Minnesota Çok Yönlü Envanteri, Minnesota Çok Kişilik, Minnesota Çok Kişilik Envanteri, Minnesota Çok Envanteri, Minnesota Yönlü, Minnesota Yönlü Kişilik, Minnesota Yönlü Kişilik Envanteri, Minnesota Yönlü Envanteri, Minnesota Kişilik, Minnesota Kişilik Envanteri, Minnesota Envanteri, Çok, Çok Yönlü, Çok Yönlü Kişilik, Çok Yönlü Kişilik Envanteri, Çok Yönlü Envanteri, Çok Kişilik, Çok Kişilik Envanteri, Çok Envanteri, Yönlü, Yönlü Kişilik, Yönlü Kişilik Envanteri, Yönlü Envanteri, Kişilik, Kişilik Envanteri, Envanteri,
Whatsapp’tan Soru Sormak için! Hemen tıkla