Kurumumuz Alanında Lider, Ulusal ve Uluslararası Alanda Lider Üniversite ve Sivil Toplum Kuruluşları İle Ortaklaşa Eğitim Programları Hazırlamaktadır.

  

http://www.adanabtu.edu.tr/PagesTR/HaberDetay.Aspx?id=81235