MEB DE EGZERSİZ NASIL AÇABİLİRİM?


  

MEB’DE EGZERSİZ NASIL AÇILIR?

 

Egzersiz nedir?

MEB’de egzersiz nasıl açılır?

Egzersiz Açarken Nelere Dikkat Edilmeli?

Egzersiz İçin Gerekli Form ve Dokümanlar Nelerdir?

Hafta ‘da Kaç Saat Egzersiz Açılabilir ?

Egzersizleri Kim Onaylar?


                Sorularının cevaplarını vermeye çalıştık. Daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz 2010 / 49 sayılı Genelgeyi de bakabilirsiniz. MEB’de egzersiz açmakla ilgili sıkça sorulan sorulara cevap vermeye çalıştık Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce “Ders Dışı Eğitim Çalışmalarına Dair Esaslar” konulu 2010/49 sayılı genelgeyle, bu etkinliklerin yürütülmesinde görev alacak öğretmenler ve her bir etkinliğe katılacak en az öğrenci sayısı ile benzeri diğer hususlar belirlenmiştir. İşte detaylar:

 

MEB DERS DIŞI EGZERSİZ FAALİYETLERİ


                2010 /49 Sayılı genelge http://www.egitimhane.com/ders-disi-egitim-calismalarina-dair-esaslar-konulu-genelge-d183143.htmlkapsamında ders dışı egzersiz faaliyetleri konuları belirlenmiştir.

  


EGZERSİZ (DERS DIŞI EĞİTİM) NEDİR?


                Öğrencilerin boş zamanlarının değerlendirilmesi için ders dışında yapılacak eğitim çalışmalarının bütününe egzersiz denilmektedir.

  


MEB ‘DE EGZERSİZ NASIL AÇABİLİRİM?


                MEB’de egzersiz açmak için öncelikle bağlı olduğunuz İl / İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yayınlamış olduğu duyuruları dikkate alınız. Egzersiz açabileceğiniz başlıklar 2010 /49 sayılı genelge kapsamında belirlenmiştir. Ayrıca İl / İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün inisiyatifi ile 2010 / 49 sayılı genelge de yer almayan bazı başlıklarda da egzersiz faaliyeti açılabilmektedir. Örneğin Akıl ve Zekâ OyunlarıYaratıcı DramaDiksiyonHızlı Okuma, vb. 2010 / 49 sayılı genelge dışında Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında da birçok konuda egzersiz açabilirsiniz.

 

MEB’DE KİMLER EGZERSİZ AÇABİLİR?


                2010 / 49 Sayılı Ders Dışı Faaliyetleri Genelgesinde yer aldığı gibi; kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslara katılarak serifika alan ya da ulusal veya uluslar arası düzeydeki yarışmalarda sporcu, antrenör, hakem olarak katıldıklarını belgelendiren diğer alan öğretmenleri tarafından da yürütülebilir.

Ömürboyuegitim ‘den almış olduğunuz Kamu Üniversitesi OnaylıEğitmenlik Belgeleri ve sertifikaları ile egzersiz açabilirsiniz.

 


Yaratıcı Drama Eğitmen EğitimiHızlı Okuma EğitmenliğiAkıl ve Zeka Oyunları Eğitmen Eğitimi ve Satranç Eğitmen Eğitimi için başvurunuzu yapın sizleri bilgilendirelim. (Eğitim başvuru için tıklayınız)

  


KİMLERİN MEB ‘DE EGZERSİZ YAPACAĞI NE ZAMAN BELİRLENİR?

 

                Okullarda kimlerin egzersiz yapacağı Sene başındaki Şube Öğretmenler Kurulu toplantısında belirlenir.

  


EGZERSİZLER NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRER?


                Eğitim Kurumu müdürlükleri, okullarında yürütülecek ders dışı eğitim çalışmalarının hangi tür çalışmalar olacağını ders yılı içerisinde saptar. Etkinliklerin yürütülmesinde esas olacak programı hazırlanarak ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanmasından sonra yürürlüğe konur.

  


MEB’DE EGZERSİZLERİ KİM ONAYLAR?


                Ders dışı eğitim çalışmaları kapsamında ne tür etkinlikler yürütüleceği; “Ders Dışı Eğitim Çalışmalarına Dair Esaslar ”da,Konu başlıkları, belirlenen alanlar içerisinde kalmak kaydıyla, yürütülecek etkinliğin öğrencilerin eğitimine sağlayacağı katkı, alan dışındaki öğretmenlerin çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından almış oldukları belgeli eğitimlerinin bu etkinlikleri yürütmelerinde yeterli olup olmadığı ile etkinliklerin öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında yürütmek durumunda oldukları asli görevleri arasında bulunmaması gibi hususların tümü birlikte göz önüne alınarak, eğitim-öğretimin doğrudan uygulayıcısı olan okul müdürlüklerinin teklifi üzerine ilçelerde ilçe millî eğitim müdürlükleri, illerde ise il millî eğitim müdürlüklerinin takdirinde bulunmaktadır.

  


EGZERSİZLERDE DERS SAATİNİN SÜRESİ NE KADARDIR?


Haftada Kaç Saat Egzersiz Açabilirim, Egzersizler Haftada Kaç Saat Yapılır?


Öğretmenlere ödenecek birim ek ders ücretinin belirlenmesinde, etkinliğin yürütüldüğü eğitim kurumunda uygulanmakta olan ders saati süresi esas alınacaktır. Yani bulunduğunuz okuldaki 1 ders saatine karşılık gelmektedir. Örneğin ilköğretim okullarında 1 ders saati 40 dakikadır.

 

 

EGZERSİZLERDE HAFTADA KAÇ SAAT YAPILIR?


                Ders dışı eğitim çalışmaları kapsamında yapılan eğitim karşılığında öğretmenlere haftada 6 saat ek ders ücreti ödenmektedir.

  


HANGİ BRANŞLARDA EGZERSİZ YAPILIR VE EN AZ KAÇ ÖĞRENCİYLE YAPILIR?

• İzcilik 12
• Beden Eğitimi Ve Spor Çalışmaları
a) Futbol 18
b) Hentbol 14
c) Basketbol 12
ç) Voleybol 12
d) Atletizm 12
e) Güreş 10
f) Badminton 8
g) Kros 8
ğ) Judo 7
h) Karate 7
ı) Tekvando 7
i) Masa Tenisi 6
j) Jimnastik 6
k) Yüzme 6
l) Satranç 6
m) Boks 6
n) Eskrim 6
o) Kayak 6
ö) Oryantiring 6
• Halk Oyunları 12
• Güzel Sanatlar 8
a) Plastik Sanatlar
1) Resim
2) Heykel
3) Mimari
b) Fonetik Sanatlar
1) Müzik
2) Edebiyat
c) Dramatik Sanatlar
1) Tiyatro
2) Opera
3) Bale
4) Drama
5) Sinema
ç) Havacılık (**) 8
1) Model Uçak
2) Model Roket
3) R/C Model Uçak
Bilim Olimpiyatları Ve Proje Çalışmaları (*) (***)
En az öğrenci sayısı, oluşturulacak grup veya çalışma konusuna göre okul müdürlüklerince belirlenir.

Açıklama:
“(*) En az öğrenci sayısı, oluşturulacak grup veya çalışma konusuna göre okul müdürlüklerince belirlenir.
(**) Etkinlik programı, Türk Hava Kurumu ile koordineli olarak etkinliğin yürütüleceği okul müdürlükleri tarafından hazırlanır.
(***) Tübitak koordinesinde ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak yürütülür.

  


EGZERSİZLER NE ZAMAN DURDURULUR?

1.Öğrenci sayısının grup oluşturmak için öngörülen asgari sayının altına düşmesi.
2.Etkinliklerin amacı dışına çıkması.
3.Etkinlikten beklenen amaçlara ulaşılmasının mümkün olamayacağının saptanması.

  


AYNI BRANŞLARDA EGZERSİZ YAPILABİLİR Mİ?


Aynı grup için yürütülen etkinlikte birden fazla öğretmene ek ders görevi verilmeyecektir.


Örnek:6 kişiden oluşan bir satranç egzersizi için sadece bir öğretmen görevlendirilir.


Okulda bir ders yılında okutulacak toplam ders saati sayısının %6 ini geçmemesi şartıyla oluşturulan her gruba bir öğretmen görevlendirilebilir. Örnek: Oluşturulan her 6 kişilik 3 satranç grubuna 3 öğretmen görevlendirilir.

  


MEB’DE KİMLER EGZERSİZ AÇAMAZ?

1-Kurumun müdürü
2-Müdür başyardımcısı
3-Müdür yardımcıları

Vekâleten atansalar dahi hiçbir şekilde ek ders görevi verilmeyecek ve ek ders ücreti ödenmeyecektir.

  


MEB’DE EGZERSİZ AÇMAK İÇİN;

                Okullarımızdaki İzcilik, Beden Eğitimi ve spor çalışmaları, halk oyunları, güzel sanatlar ve bilim olimpiyatları ve proje çalışmaları ile ilgili dallarda fiilen çalışma yapan öğretmenlere haftada 6 (altı) saat ek ders ödeneceği,

                Bu etkinliklerde görev alacak öğretmenlerde aranacak nitelikler, her bir etkinlik için aranacak öğrenci sayısı ve diğer hususlar 19.08.2010 tarih ve 53578 sayılı 2010/49 Nolu genelge ile belirlenmiştir.

 


MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI bünyesinde okul ve halk eğitimlerde egzersiz açabilmek için daha ayrıntılı bilgiyi uzmanlarımızdan alabilirsiniz.

  


Okulhalk eğitim ve diğer özel okul ve kurumlarda egzersiz açabileceğiniz eğitimler için tıklayınız.